برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
کمدی افتتاح
کمدی افتتاح
درباره کتاب : مجموعه ۱۵ داستان طنز  کمدی افتتاحبادربابهدختر فقیربخشنامهزندانیملا شمعونو... کمدی افتتاح:آن سالها خانهٔ ما در یک محلهٔ پرت و دور افتاده بود و از مزایایی که سایر محله ها مثل آب و برقی و آسفالت و این جور ...
توسط
تومان