سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

گواهی چشم و گوش
گواهی چشم و گوش
درباره کتاب :  به دعوت سازمان همبستگی ملت های آفریقا و آسیا، راه کابل در پیش گرفتم تا در جمع نمایندگان بیست و دو کشور، چند روزی در کوره انقلاب افغانستان سرکنم. و تا جایی که بتوان دید و شنید ...
توسط
تومان