برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
ابراهیم تیموری
bookiha.comff
درباره کتاب : «ميرزا حسين خان سپهسالار » معروف به «دلاك زاده» و ملقب به مشيرالدوله همراه با سه برادرش «حقيقتا چهار شيطان مجسم بودند»، او در تركيه عثماني به عضويت فراماسونري درآمد و رسما لباس آنان را در بر ...
توسط
تومان