نکته : برای دانلود کتابها، روی لینک راست کیک کرده و گزینه ی save link as و یا ذخیره ... را بزنید .
ابراهیم صفائی
برگ های تاریخ دوران قاجاریه
درباره کتاب : حاوی اسناد تاریخی از دوران قاجار و به ویژه در زمان ناصرالدین شاه کتاب مذکور ششمین کتاب اسناد سیاسی، مشتمل بر تعدادی از اسناد و گزارش های دوران وزارت و صدارت سپهسالار است. این اسناد، هم معر'ف ...
توسط
تومان