برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
ابوالقاسم پرتو اعظم
چگونگی های نظام پادشاهی در ایران
درباره کتاب :  این کتاب درباره نظام پادشاهی در ایران است که از این موضوعات تشکیل شده است: پادشاهی از نوع حکومت الهی و با توجه به قانون طبیعت، یاری گرفتن پادشاهان ایران از دانشوران و فرزانگان، ویژگی‌های وزیران ایرانی، ...
توسط
تومان