برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
ابوذر ورداسبی
ایران در پویه ی تاریخ
مروری بر کتاب : پژوهندگان و تاریخ نویسان ایرانی و اروپایی که درباره چگونگی تحولات تاریخی ایران پژوهش کرده اند از لحاظ تشخیص نظام اجتماعی و سیاسی ایران در ادوار گوناگون به سه گروه عمده تقسیم می شوند : برخی ...
توسط
تومان