برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
امیرمهدی بدیع
یونانیان و بربرها
درباره کتاب :  در این کتاب از دیدگاهی انتقادی و پرسشگر به تاریخ ایران باستان و علی الخصوص روابط و نبردهای دو امپراتوری بزرگ باستان ، ایران و یونان ، پرداخته شده است. همچنین پیرامون افسانه هایی که در تاریخ ...
توسط
تومان