برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
سید جعفر حمیدی
bookiha (193)
درباره کتاب : در كتاب تاريخ اورشلیم (بیت المقدس) ، سعي شده از آنچه در طول تاريخ طولانى بر اين شھر مقدس و در عین حال نگونبختگذشته، به اجمال ياد شود. البته تحقیق تاريخي درباره بیت المقدس يا فلسطین، كاري ...
توسط
تومان