برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
شاپور شهبازی
کورش بزرگ
درباره کتاب : با توجه به ارزش و اهمیتی که کورش و کارهای بزرگش برای تاریخ بشر داشته است جای بسی دریغ بود که در هیچ زبانی کتاب مستند و جامعی درباره وی نوشته نیامده بود. نویسنده همواره آرزو داشت ...
توسط
تومان