برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
عباس پرویز
تاریخ تمدن جدید ایران
درباره کتاب : تاریخ تمدن جدید ایران / برای ششم ادبی مملکت ایران با موقع جغرافیایی خود که بر سر راه هندوستان و چین واقع است، از قدیم الایام در تجارت و دادوستد اروپاییان با مشرق‌زمین اهمیت خاصی داشته و ...
توسط
تومان