برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
علیقلی اعتماد مقدم
شاه و سپاه بر بنیاد شاهنامه فردوسی
درباره کتاب : کتاب شاه و سپاه بر پایه شاهنامه فردوسی ششمین نشریه وزارت فرهنگ و هنر درباره بررسیهای مردم شناسی در شاهنامه فردوسی است که توسط علیقلی اعتماد مقدم در سال 1349 نگاشته شده است دانلود کتاب با لینک ...
آیین شهریاری در ایران بربنیاد شاهنامه فردوسی
درباره کتاب :  کتاب آیین شهریاری در ایران بر بنیاد شاهنامه فردوسی نوشته علیقلی اعتماد مقدم این کتاب، هفتمین نشریه وزارت فرهنگ و هنر درباره بررسی‌های مردم‌شناسی در شاهنامه فردوسی است. چنان‌که از شاهنامه برمی‌آید، دربار ایران بزرگ‌ترین دربار جهان ...
پادشاهی و پادشاهان از دید ایرانیان
درباره کتاب : پادشاهی و پادشاهان از دیده ایرانیان بر بنیاد شاهنامه فردوسی نوشته علیقلی اعتماد مقدم بیش از شش هزاره ایرانیان به رهبری پادشاهان در فرازونشیب‌های تاریخ زیسته و فرهنگ و شهرنشینی خود را پرورش دادند. بزرگ‌ترین سرچشمه آگاهی ...
فر در شاهنامه
درباره کتاب : به گفته شاهنامه مردم ایران بر این عقیده بوده‌اند که خداوند به هستی، نیرویی به نام فر می‌بخشد و هر کسی و هر چیزی از آن برخوردار است. هر دسته از مردمان دارای فر ویژه خود می‌باشند ...
شاه و مردم
درباره کتاب : این کتاب چهارمین نشریه از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر درباره بررسی‌های مردم‌شناختی در شاهنامه فردوسی است. آنچنان که از شاهنامه فردوسی برمی‌آید ایرانیان دوست‌دار پادشاه خویش بودند و از فرمانبرداری او کوتاهی نمی‌کردند. بندگی و چاکری ...
تاجگذاری در ایران باستان
درباره کتاب چنانکه از شاهنامه برمی آید یکی از سنت های بسیار دیرین در ایران این بوده است که چون به پادشاهی می رسیدند بر تخت می نشستند و تاجگذاری می کردند.این رسم که تا زمان ما با فرقهائی کم ...
توسط
تومان