برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
علیقلی محمودی بختیاری
کورش در بابل
درباره کتاب : دانشجویان دانشگاه تهران این کتاب را برای تجلیل خاطره ی کورش کبیر و یادبود وحدت ملی ایران و پی ریزی شاهنشاهی این کشور بدست او همزمان با اجرای اپرای فتح بابل به پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر و ...
توسط
تومان