برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
علی زاهدی
صنایع ایران بعد از جنگ
درباره کتاب : مندرجات این کتاب به سه فصل تقسیم گشته است: فصل اول شامل مسائل اقتصادی است که ارتباط تام با ایجاد و نگهداری و توسعه صنایع دارد. فصل دوم صنایعی که باید مورد توجه مخصوص برنامه صنعتی کشور ...
توسط
تومان