فضل بن شاذان نیشابوری
نبرد اندیشه در ایران پس از اسلام
درباره کتاب : نویسنده در یک فصل به شرح زندگانی فضل به شاذان ، منزلت او نزد ائمه علیهم السلام و آثار او پرداخته است . و چونکه عصر فضل ، عصر فعالیتهای گروههای مختلف اسلامی بوده در فصل بعد ...
توسط
تومان