سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

لارنس پائول الول ساتن
رضاشاه کبیر یا ایران نو
درباره کتاب :  الول ساتن مستشرق و نویسنده دموکرات انگلیسی در این کتاب خود ابتدا با بررسی تاریخ ایران و در ادامه به طور مفصل به دوره رضاشاه می‌پردازد. این کتاب ترجمه کتابیست به نام ایران مدرن Modern Iran و ...
توسط
تومان