برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
هری امرسون فاسدیک
مارتین لوتر
درباره کتاب :  کتاب به زندگی مارتین لوتر، راهب و کشیشی که با اصلاح دینی خود، تاثیر شگرفی روی دنیای مذهبی اروپا و بعد ها کل دنیای مسیحیت گذاشت، میپردازد . وقایع مهم آلمان در زمان زندگی خود لوتر را ...
توسط
تومان