جورجی دو سانتیلانا
عصر بلند گرایی
درباره کتاب :  در دوران رنسانس که زمان کشفیات بزرگ است فلاسفه به زندگی بر روی زمین بیش از زندگی در بهشت و دوزخ توحه داشتند، و درباره آزادی بشر و شایستگی بشر برای پیمودن راههای نو عقاید نو بیان ...
توسط
تومان