برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
الکساندر کلین
جاسوس دو جانبه
درباره کتاب :  داستان از همان لحظه شروع تا پایان ، چنان از حوادث رعب آور سرشار است ، آنچنان دلهره پشت دلهره جاری می شود که خواننده برای اولین بار معنای کامل و واقعی محو شدن در یک کتاب ...
توسط
تومان