برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
پل کنی
قتل عام
درباره کتاب : کارآگاه “سام بالکینز” رئیس قسمت جنوبی اسکاتلندیارد از ساعت ۱۰ شب در دفتر کوچکش واقع در مونت استریت نشسته و چشم به دستگاه فرستنده و گیرنده دوخته بود. دستگاه در زیر میز کهنه ای در یکی از ...
توسط
تومان