برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
اسلام کاظمیه
قصه های شهر خوشبختی
درباره کتاب : منیجه خانم تبدیل شده بود به یک تکه گوشت . افتاده بود گوشه اطاق . چفت و بست دست و پایش شل شده بود . نه می توانست تکان بخورد ، نه حرف بزند و نه بنشیند ...
توسط
تومان