برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
گلناز غبرایی
کتاب طعم دانه سیب
قسمتی از کتاب : خاله ‌آنا ‌در ‌سن ‌شانزده ‌سالگی ‌به ‌مرض ‌ذات الریه ‌که ‌ناشی از قلبی‌شکسته‌بود ،‌از‌دنیا‌رفت.‌ البته‌ این‌ که‌ در‌ آن‌زمان‌ هنوز‌ پینی‌سیلین‌کشف‌نشده ‌بود ، ‌هم ‌در ‌مردنش ‌نقش ‌اساسی ‌داشت. ‌وقتی ‌که ‌برتا‌ 6 خواهر‌ کوچکتر ...
توسط
تومان