سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

بنیاد استراتژی در شاهنشاهی هخامنشی
بنیاد استراتژی در شاهنشاهی هخامنشی
درباره کتاب : در کشاکشهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ملل جهان و در پژوهشها و تحقیقاتی علمی و در طرح زیری های اجتماعی امروزه واژه استراتژی زیاد بکار برده می شود . این واژه استراتژی گرچه در سده‌های پیش ...
توسط
تومان