برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
بیمارستان های ایران در زمان صفویه و قاجار
۲۱_۱
درباره کتاب : کتاب بیمارستان‌های ایران در زمان صفویه و قاجار اثر ویلم فلور تاریخچه ساخت بیمارستان‌های قدیمی در شهرهای مختلف ایران را بررسی می‌کند. پس از دوران ایلخانی تعداد بیمارستان‌های ایران به شکل چشم‌گیری کاهش یافت، به گونه‌ای که ...
توسط
تومان