برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
راهنمای تربیت بدنی
تربیت بدنی از مجموعه کتابهای خواندنی برای برای دانش آموزان راهنمایی
درباره کتاب :   جزوه های راهنمای شغلی در سه بخش خدمات ، کشاورزی ، و صنعت به منظور آشنا ساختن دانش آموزان دوره ی راهنمایی تحصیلی با مشاغل و حره های مختلف موجود در کشور و شرایط تحصیلی و کارآموزی ...
توسط
تومان