غلامحسین مصایب
حکیم عمر خیام بعنوان عالم جبر
درباره کتاب :  حکیم عمر خیام بعنوان عالم جبر مشتمل بر متون و ترجمه ی فارسی آثار خیام در علم جبر و تحلیل کارهای جبری وی ، با مقدمات و حواشی باهتمام غلامحسین مصایب دانلود کتاب با لینک مستقیم تعداد ...
توسط
تومان