برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
لچک قرمزی هدایت
لچک قرمزی
درباره کتاب : آقاگرگه خیلی دلش می‌خواست او را بخورد، ولی چون چند نفر هیزم‌شکن در آن‌جا بودند ترسید. آقا گرگه از لچک قرمزی پرسید: کجا می‌روی؟ بچه که نمی‌دانست نباید وایساد و به حرف گرگ گوش داد به او ...
توسط
تومان