برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
هخامنشی
استراتژی نطامی ایران
درباره کتاب : استراتژی نطامی ایران هخامنشی نوشته سرهنگ ستاد  نصرت الله بختورتاش بن نوشته های بازمانده از تاریخ ایران باستان همه یونانی است و جز این نوشته ها هم چیزی در دست نداریم .سنگ نوشته ها گرچه بسی ارزنده ...
توسط
تومان