برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
bijan mofid
bookiha-204
توضیح و تاریخچه نمایش : شهرقصه در ۸۰۰۰صفحه تایپ شده و ۸ ساعت نوار ضبط شده از متن وجود دارد. بیژن مفید یکی از نسخه‌ها را با گروه نمایش برنامه دوم رادیو تهران ضبط کرده بود. با جا افتادن کار ...
توسط
تومان