برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

دانلود پروژه تاریخ شفاهی ایران (دانشگاه هاروارد) – ۲۰ جلد کامل

تاریخ شفاهی اییران

درباره : پروژهٔ تاریخ شفاهی ایران نام برنامه‌ای برای مصاحبه با عده‌ای از ایرانیانی است که در تاریخ معاصر نقشی داشته‌اند. هدف این طرح جمع آوری و نگهداری خاطرات افرادی بود که در رویدادهای سیاسی و تصمیمات مهم ایران نقش داشتند. این برنامه به ابتکار حبیب لاجوردی در دانشگاه هاروارد انجام گرفت. مصاحبه‌ها عمدتا توسط لاجوردی و دیگر همکاران او انجام شده‌است.مجموعه حاضر شامل تمامی مصاحبه ها به زبان فارسی است که در بیست مجلد جمع آوری و آماده شده است.

درباره حبیب لاجوردی :

حبیب لاجوردی (زاده ۱۳۱۴ در تهران)، مدیر پروژه تاریخ شفاهی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد بود. او در جوانی و نوجوانی در نیویورک بود. لاجوردی دارای کارشناسی در دانشگاه ییل، کارشناسی ارشد در دانشگاه هاروارد در رشته MBA و دکترای اقتصاد در دانشگاه آکسفورد است.

 

پروژه تاریخ شفاهی ایران – دانشگاه هاروارد

لاجوردی در سال ۱۳۵۹ به پیشنهاد یکی از اساتید دانشگاه هاروارد اقدام به نوشتن طرح اولیه پروژه تاریخ شفاهی ایران کرد و در شهریور ۱۳۶۰ این طرح بصورت اجرایی در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد شروع به کار کرد.

او به اتفاق همکاران خود در این پروژه با ۱۳۴ نفر که در تاریخ معاصر ایران ناظر و یا بازیگر در رویدادهای تاریخی بین سال‌های ۱۲۹۹ الی ۱۳۶۰ بودند مصاحبه کرد، این پروژه نزدیک به ۱۰ سال به طول انجامید.

مصاحبه‌های زیر از مجموعه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد در ایران به کوشش دکتر حبیب لاجوردی نشر یافته‌است:

 1. ناصر قشقایی، ایلخان ایل قشقایی، عضو جبهه ملی ایران، نماینده چند دوره مجلس شورای ملی و سناتور مجلس سنا -۱۹۸۳ – مصاحبه گر:حبیب لاجوردی
 2. مظفر بقایی کرمانی، نمایندهٔ سابق مجلس شورای ملی و دبیرکل حزب زحمتکشان ملت ایران- نشر علمی ۱۳۸۲ – مصاحبه گر: حبیب لاجوردی
 3. شاپور بختیار، آخرین نسخت وزیر رژیم شاهنشاهی – نشر زیبا ۱۳۸۰ – مصاحبه گر:ضیاء صدقی
 4. سپهبد حاجی علی کیا، رییس اداره دوم ارتش شاهنشاهی ایران – رییس سازمان کوک – نشر زیبا ۱۳۸۱ – مصاحبه گر:حبیب لاجوردی
 5. ارتشبد حسن طوفانیان، مشاور عالی تسلیحاتی ستاد بزرگ ارتش داران -رییس سازمان صنایع نظامی – نشر زیبا – ۱۳۸۱ – مصاحبه گر:ضیاء صدقی
 6. محمود فروغی فرزند محمد علی فروغی (اخرین نخست وزیر رضا شاه و اولین نخست وزیر محمدرضاشاه) -نشرکتاب نادر-۱۳۸۲ – مصاحبه گر:حبیب لاجوردی
 7. امیر تیمور کلالی، رییس ایل تیموری، نماینده مجلس شورای ملی، وزیر کشور و سرپرست شهربانی کل کشور در زمان حکومت ملی دکتر مصدق – نشر صفحه سفید – ۱۳۸۷ – مصاحبه گر: حبیب لاجوردی
 8. جعفر شریف‌امامی، رییس مجلس سنا – نخست وزیر رژِیم شاهنشاهی -نشر نگاه امروز – ۱۳۸۰ – مصاحبه کننده: حبیب لاجوردی
 9. مهدی حایری یزدی، استاد فلسفه و فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم – نشر کتاب نادر – مصاحبه گر:ضیاء صدقی
 10. محمد یگانه رییس کل بانک مرکزی – وزیر دارایی – ویزر مسکن و آبادانی – وزیر مشاور – نشر ثالث -۱۳۸۴ – مصاحبه گر: ضیاء صدقی
 11. علی امینی وزیر دارایی – نخست وزیر سال ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۲ – نشر صفحه سفید -۱۳۸۳ – حبیب لاجوردی
 12. عبدالمجید مجیدی وزیر مشاور- رییس سازمان برنامه و بودجه -نشر گام نو -۱۳۸۱ – حبیب لاجوردی- مصاحبه گر: ضیاء صدقی
 13. سلطان حمید میرزا قاجار فرزند ولیعهد ایران در زمانقاجار (میرزا حسن خان قاجار) – نشر ثالث -۱۳۸۷ – حبیب لاجوردی
 14. کریم سنجابی، اولین وزیر خارجه دولت موقت- رهبر جبهه ملی ایران – نماینده مجلس شورای ا ملی دوره اول پس از انقلاب – نشر تحت عنوان امیدها و نا امیدی‌ها ۱۳۷۹
 15. سپهبد محسن مبصر، رییس شهربانی کل کشور – ۱۳۴۳ الی ۱۳۴۹ – نشر صفحه سفید – ۱۳۹۰ – مصاحبه گر: حبیب لاجوردی
 16. دکتر محمدعلی مجتهدی‌گیلانی، مدیر دبیرستان البرز و بنیانگذار دانشگاه صنعتی شریف -نشرکتاب نادر-۱۳۸۰ – مصاحبه گر:حبیب لاجوردی

از میان کتاب‌های فوق کتاب خاطرات سلطان حمید میرزا قاجار به زبان انگلیسی بوده‌است که به فارسی ترجمه شده و همچنین خاطرات فاطمه پاکروان نیز به زبان انگلیسی توسط the Center for Middle Eastern Studies of Harvard University نشر یافته‌است که به زبان فارسی ترجمه نشده‌است.خاطرات محمد یگانه و کریم سنجابی و مهندس جعفر شریف‌امامی، سپهبدمحسن مبصر نیز از سوی the Center for Middle Eastern Studies of Harvard University انتشار نیافته‌است احتمالا ناشران بصورت مستقیم از کتابخانه دانشگاه هارواد جهت نشر آن استفاده کرده‌اند.


 1. پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۱
 2. پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۲
 3. پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۳
 4. پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۴
 5. پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۵
 6. پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۶
 7. پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۷
 8. پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۸
 9. پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۹
 10. پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۱۰
 11. پروژه تاریخ شفاهی ایران -۱۱
 12. پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۱۲  
 13. پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۱۳
 14. پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۱۴
 15. پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۱۵
 16. پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۱۶
 17. پروژه تاریخ شفاهی ایران -۱۷
 18. پروژه تاریخ شفاهی ایران – ۱۸
 19. پروژه تاریخ شفاهی ایران -۱۹
 20. پروژه تاریخ شفاهی ایران -۲۰

این مجموعه توسط سایت دانشگاه هاروارد به نشانی زیر قابل دسترسی است

لینک :   http://ted.lib.harvard.edu/ted/deliver/home?_collection=iohp 

کلیدواژه : bookihaآخرین نسخت وزیر رژیم شاهنشاهیارتشبد حسن طوفانیاناستاد فلسفه و فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قمامیر تیمور کلالیاولین وزیر خارجه دولت موقت- رهبر جبهه ملی ایران - نماینده مجلس شورای ا ملی دوره اول پس از انقلابایلخان ایل قشقاییبوکیهاتاریخ شفاهی ایرانتاریخ شفاهی اییران دانشگاه هارواردجعفر شریف‌امامیحبیب لاجوردی تاریخ شفاهی ایراندانشگاه هاروارد تاریخ شفاهی ایراندانشگاه هاروارد حبیب لاجوردیدانلود کتاب تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد حبیب لاجوردیدانلود کتاب تاریخ شفاهی اییراندکتر محمدعلی مجتهدی‌گیلانیرییس ایل تیموریرییس شهربانی کل کشور - ۱۳۴۳ الی ۱۳۴۹رییس مجلس سناسپهبد محسن مبصرسلطان حمید میرزا قاجار فرزند ولیعهد ایران در زمانقاجارشاپور بختیارعبدالمجید مجیدی وزیر مشاور- رییس سازمان برنامه و بودجهعضو جبهه ملی ایرانعلی امینی وزیر دارایی - نخست وزیر سال ۱۳۴۰ الی ۱۳۴۲کریم سنجابیمحمد یگانه رییس کل بانک مرکزی - وزیر دارایی - ویزر مسکن و آبادانی - وزیر مشاورمحمود فروغی فرزند محمد علی فروغی (اخرین نخست وزیر رضا شاه و اولین نخست وزیر محمدرضاشاه)مدیر دبیرستان البرز و بنیانگذار دانشگاه صنعتی شریفمشاور عالی تسلیحاتی ستاد بزرگ ارتش داران -رییس سازمان صنایع نظامیمظفر بقایی کرمانیمهدی حایری یزدیناصر قشقایینماینده چند دوره مجلس شورای ملی و سناتور مجلس سنا -۱۹۸۳ - مصاحبه گر:حبیب لاجوردینمایندهٔ سابق مجلس شورای ملی و دبیرکل حزب زحمتکشان ملت ایراننماینده مجلس شورای ملیوزیر کشور و سرپرست شهربانی کل کشور در زمان حکومت ملی دکتر مصدق
دیدگاه کاربران
 • حسن 16 شهریور 1395 / 14:29

  جلد بیستم مشکل داره، اصلاح کنید

  • فاطمه 17 آذر 1400 / 22:11

   سلام چطوری دانلود کنم تپ میکنم روی کتاب ها دانلود نمیشن

   • bookman 19 آذر 1400 / 12:08

    درود بر شما

    روی لینک راست کلیک کردته و گزینه save link as و یا در گوشی های هوشمند روی لینک نگهدارید و گزینه ی ذخیره ی پیوند را بزنید

    موردی بود بفرمایید تا راهنمایی بیشتر انجام بشه
    و یا در صورت نیاز به پشتیبانی بیشتر با شماره ی ۰۹۳۰۱۴۰۲۷۴۰ در واتساپ تماس بگیریید .

 • سینا 27 شهریور 1395 / 04:45

  با سلام
  آقا چرا انقدر کم کار شدید؟

  طوفانی شروع کردید ولی زود فروکش کردید!!! چرا؟

  • bookman 27 شهریور 1395 / 22:35

   سلام بزرگوار …
   متاسفانه دستمون بسته است … بیشتر کتابها کپی رایت دارند و انتشارشون مشکل سازه.. به همین دلیل باید با دقت بیشتری انتخاب کنیم کتابها رو … تا نه واسه ما و نه ناشرین و مولفین محترم مشکل ساز بشه …
   البته کارهایی انجا دادیم که به زودی به اطلاع عزیزان خواهد رسید …

 • سهیل 29 مهر 1396 / 19:52

  سایت بی نظیر
  خیلی ممنون از رحماتتون

 • داريوش 24 آذر 1396 / 00:11

  بسیار از شما سپاسگزارم بویژه برای ۲۰ جلد کتاب تاریخ شفاهی به اعتبار جناب لاجوردی و دانشگاه هاروارد.

 • مهران 19 اسفند 1397 / 12:17

  سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. میخواستم بدونم این مجموعه با ارزش که زحمتش رو کشیدید، سانسور شده هست یا خیر؟ ممنون میشم جواب بدید.

  • bookman 23 اسفند 1397 / 19:36

   درود بر شما
   خیر
   بدون سانسوره بزرگوار

 • ابوالفضل برخورداریون 18 مهر 1400 / 18:36

  بسیار از زحمات شما متشکرم
  آیا فایل های صوتی ۲۰ جلد تاریخ شفاهی موجود است و می توان آن را دانلود نمود

  • bookman 18 مهر 1400 / 18:44

   درود بر شما
   و سپاس از مهرتون

   نه متاسفانه فایل صوتی موجود نیست و فایل PDF هست

 • شهرام 27 مهر 1401 / 21:00

  فایل صوتی خاطرات شفاهی هاروارد را می خواستم . از کجا دانلود کنم؟ با سپاس

  • bookman 29 مهر 1401 / 21:20

   درود

   فایل صوتی نداره

 • فرشید 1 اسفند 1401 / 06:18

  سپاس بیکران که بدون هیچ چشم داشتی بهبرین کتاب ها را در دسترس قرار میدهید .بر نیکیها سپاس

  • bookman 1 اسفند 1401 / 21:37

   درود بر شما
   فرشید مهربان . خوشحالیم که شما را در کنارمان داریم !

   مانا باشید

 • سجاد حبیبی 1 تیر 1402 / 09:40

  با تقدیم سلام و درودهای فراوان، بسیار ممنون و سپاسگزارم که مجلدات تاریخ شفاهی ایران و همچنین کتابهای وزین و خواندنی دیگر در موضوعات گوناگون را در سایت قرار دادید و به راحتی در دسترس ما قرار می گیرد. و هزاران درود و سپاس به شما که نشر دهندگان علم و فرهنگ و تاریخ و تمدن ماندگار این سرزمین هستید. پاینده ایران. و با آرزوی توفیقات افزون از خدای تعالی برای همه شما.

 • سید امیر خرم 23 بهمن 1402 / 19:28

  با سلام. بنده نتوانستم مجموعه تاریخ شفاهی را باز کنم. لطفا” راهنمایی فرمایید بدانم‌ مشکل از کجاست.

  • bookman 23 بهمن 1402 / 21:43

   درود بر شما

   فایل ها بصورت PDF هست و میتونید با برنامه های اجرا کننده ی پی دی اف باز و مطالعه کنید .

   در صورت نیاز میتونید با @BOOKIHA در تلگرام ارتباط بگیرید تا راهنمایی بیشتری اگه نیاز بود انجام بشه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان