برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

کتاب ایران در پویه تاریخ نوشته ابوذر ورداسبی

مروری بر کتاب :

پژوهندگان و تاریخ نویسان ایرانی و اروپایی که درباره چگونگی تحولات تاریخی ایران پژوهش کرده اند از لحاظ تشخیص نظام اجتماعی و سیاسی ایران در ادوار گوناگون به سه گروه عمده تقسیم می شوند :

برخی از دانشمندان و تاریخ شناسان خصوصیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه های خاوری را با تئوری فئودالیسم شرقی که ژ.ه برستند و ادمیر و عده ای دیگر بنیاد کردند ، قابل حل می دانند ، می گویند سازمان ها و نهادهای حکومتی و اجتماعی جامعه های خاوری و از آن جمله ایران هیچگاه دستخوش تغییرات عمقی و اصولی نشده است و ماهیت این سازمان ها و نهادها و کیفیت روابط آن ها با توده مردم همواره کم و بیش ثابت و یکسان مانده است ، ادمیر امکان و حتی ضرورت گذر از فئودالیته به سوی سرمایه داری را طرح و از آن دفاع کرده است ولی دولایرت و دریوتون منکر این ضرورت هستند و عقیده دارند در همه روزگاران نظام اجتماعی مشرقیان ، فئودالیم و نهاد سیاسی ، حکومت مطلقه و خودکامه بوده و خواهد بود.ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان