برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

کتاب مردی که تنها سفر کرد نوشته کنستانتین ویرژیل گئورگیو

درباره کتاب : 

همه در راهیم، به آینده چشم دوخته ایم و برای رسیدن به فردای بهتر پیش می رویم. دشواریهای بسیار، مشکلات بیشمار و سختی های فراوان سفرمان را پرخطر می کند. اما چون از وجودشان بی خبریم، هر چند با احتیاط، اما سرخوش و بی خیال گام برمیداریم و راه می پیماییم تا به ناگاه خود را با آنچه از آن در بیم و هراسیم، رو در رو بیابیم. داستان مردی که تنها سفر کرد، شرح حال قهرمانیست که به شدت می تواند خود گئورگیو را تداعی کند و ماجرای آن نیز تا حدودی در سیاق همان آوارگی و در به دری قهرمان کتاب “ساعت بیست و پنج” باشد. کتاب ماجرای مردیست که به دست تاریخ به خاطر جرمی نامحسوس محکوم شد. ترایان ماتیزی مرد جوانی بود که برای تحصیل، خانواده ی خود را برای رفتن به دانشگاه ترک گفت اما اتفاقاتی برایش افتاد که دیگر نتوانست خانواده اش را ببیند. او راهی سفری شد که هیچ گاه به پایان نرسید و در این سفر چیزهایی آموخت که باعث تغییر مسیر فکریش شد.ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان