برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

کتاب نامه های یک برهمائی نوشته ولتر

درباره کتاب :

کتاب مجموعه ی بیست نامه است از دو شخصیت داستانی به یک روحانی برهمایی. نامه ها با خوشبینی نسبت به غربیان آغاز می شود اما بواسطه ی جنایات آنها با تعجب و انزجار ادامه پیدا می کند. باز هم مثل دیگر آثار ولتر در اینجا هم حمله های مدام او به نهاد دین دیده می شود. داستان از حیث داستانی چیزی نیست اما نقادانه بودنش جالب است

مضامینی که در خلال این داستان می توان آنها را دید به این ترتیبند: حمله به یهودیان و تضادهای موجود در کتاب مقدس و نسخ آن، تفرعن اروپاییان تازه به دوران رسیده، حمله به حاکمان شرع و مسئولین تفتیش عقاید، حمله به دومینیکن هاو جنایت هایشان در مشرق زمین، تأکید دائم بر این اینکه قبل از آیین یهود و مسیح هم عناصر دینی بسیاری مثل تعمید وجود داشته است، حمله به جسارت اولیای دین حتی در قبال خود دولت های غربی و خود را بالاتر از توبیخ دانستن، اشاره به حماقت اروپاییان که کار خود را به پاپ سپرده اند، حمله به آلبوکرک فاتح سرزمین های شرقی، اشاره به اینکه غربیان به جاهایی که خود اسمی بومی داشته اند از نو اسم می دهند، حمله به استفاده از زبان لاتین در عبادات، مسخره کردن دعواهای فرانسیسکن ها و دومینیکن ها، حمله به احمقانه و غیراخلاقی بودن کتاب مقدس، فرانسیسکن ها هم در فساد کم از دومینیکن ها ندارند، حمله به زهد و رهبانیت – و تأکید بر اینکه تا موقعی که پر هست میل پرواز هم خواهد بود – ، اشاره به اینکه اروپایبان میان حماقت و ضعف از یک سو و زیرکی و فهم و رذالت از سوی دیگر گرفتارند، حمله به بی کفایتی پاپ که تمدن شکوهمند پیشین را بدل به خرابه ای کرده، حمله به آداب دانی های اهل رم در عین جنایت ها و رذالت هایشان، حمله به پول های دریافتی کشیشان در مورد آمرزش اموات و اموری از این دست


برای مشاهده فروشگاه بوکیها اینجا کلیک کنیدارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان