برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
ج. کریستی
تاریخ صنایع ایران
درباره کتاب :  یکی از بزرگ‌ترین خدمات ایران به تمدن دنیا از راه صنعت بوده است. تاریخ صنعت افتخارآمیز این کشور از ادوار پیش از تاریخ آغاز شده و پس از هزاران سال به ما رسیده است که شاید قالی ...
توسط
تومان