برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
ویلیام هالینگبری
روزنامه سفر هییت سرجان ملکم
درباره کتاب : مجموعه تاریخ نگاری و سفرنامه سرجان ملکم به دربار ایران در سال های ۱۷۹۹ - ۱۸۰۰ - ۱۸۰۱ سر جان مالکوم (۱۷۶۹ - ۱۸۳۳) (Sir John Malcolm) افسر اسکاتلندی کمپانی هند شرقی، در اوایل قرن نوزدهم بارها ...
توسط
تومان