برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

کتاب تصاویری از ایران (سفر کلنل ف.کلمباری به دربار شاه ایران ۱۲۴۹-۱۲۶۵هجری قمری)

درباره کتاب : 

” تصاویری از ایران” نوشته ای است به زبان فرانسوی که آن را لین تورنتن براساس اسناد و مدارک خارجی و عموما گزارش ها و یادداشت های سفر سرهنگ ف. کلمباری، نقاش ایتالیایی و چند تن از سیاحت گران غربی در دوره ی قاجار فراهم آورده است. مطالب این کتاب کوششی در شناساندن کلمباری و آثار او و کمابیش روشن نمودن اوضاع اجتماعی و سیاسی و نظامی ایران در زمان محمد شاه قاجار و توقف کلمباری در سرزمین ایران است. البته درست است که کلمباری هیچ کتابی ننوشته است، لیکن ناشر و نویسنده ی چنین کتابی، توانسته اند در نشریات مختلف فرانسوی زبان، تعدادی مقاله به امضای او پیدا کنند. کلمباری با به تصویر در آوردن بسیاری از چهره های رجال درباری و سیاسی و ترسیم صحنه هایی از زندگی مردم عادی ایران و سیمای طبیعی و تاریخی سرزمین ایران آن روزگار، آن چه را که فرصت نیافته یا احیانا نخواسته که با زبان قلم بیان کند، با قلم نقاشی روایت کرده است.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان