سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

ادمند گاس
فردوسی در تبعید
درباره کتاب : کتاب فردوسی در تبعید نوشته ادمند گاس ترجمه منوچهر امیری از نظر فارسی‌زبانان آنچه اهمیت دارد، دلبستگی فراوانی است که ادمند گاس به «فردوسی و خیام» داشته است. برای اثبات ارادت او به فردوسی چه دلیلی استوارتر ...
توسط
تومان