برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
وان گولدن
لرزه وحشت وان گولدن
درباره کتاب :  بندر (روشل) در ساحل فرانسه یکی از بنادر قدیمی فرانسه است و وقتی آب دریا عقب میرود قسمتی از حوزه بندری خشک می شود. و لجن کف دریا آشکار می گردد. کشتی ها در موقع عقب رفتن ...
توسط
تومان