برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

کتاب چه خانه زیبایی ! نوشته الکسی تولستوی

درباره کتاب : 

افسانه ملی روس درباره حیوانات
در این افسانه ها همه چیز – هم رویدادها و هم قهرمانان غیرعادی است. جانوران و پرندگان رفتار ویژه ای دارند. به زبان آدمی حرف می زنند، افکار و کردارشان مانند انسانهاست، نیکخواه و یا بدذات، شجاع یا ترسو، ابله یا عاقلند.

از متن کتاب:
پدربزرگ شلغمی کاشت و گفت:
– شلغم من بزرگ شو و بزرگ شو! شیرین و شیرین باش! شلغم من بزرگ شو و بزرگ شو و سفت باش!
شلغم شیرین و سفت رشد کرد، خیلی بزرگ و بزرگ شد.
پدربزرگ رفت شلغم را بکند، کشید، کشید، نتوانست!
پدربزرگ مادربزرگ را صدا کرد.
مادربزرگ پشت پدربزرگ، پدربزرگ پشت شلغم!
کشیدند و کشیدند، نتوانستند بکنند…
 

کلیدواژه : الکسی تولستوی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان