برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
الیس سبالد
bookiha (54)
درباره کتاب : این کتاب یکی از خاص های حوزه ی ادبیات می باشد و در سالهای اخیر کتابخوانان ِ بسیاری را مجذوب خود کرده . (Lovely Bones) داستانی متفاوت است. وجه تمایز اصلی آن، قهرمان داستان است که یک ...
توسط
تومان