برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
تصویری از ایران
تصاویری از ایران
درباره کتاب :  " تصاویری از ایران" نوشته ای است به زبان فرانسوی که آن را لین تورنتن براساس اسناد و مدارک خارجی و عموما گزارش ها و یادداشت های سفر سرهنگ ف. کلمباری، نقاش ایتالیایی و چند تن از ...
توسط
تومان