برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
تپه های بلند اندود
تپه های بلند اندوه
درباره کتاب : قسمتی از داستان: “امیر” اسم خانه را گذاشته بود: “محنت آباد”! خانه با آن حیاط بزرگ قدیمی که دیر کهنه و نیمه فرو ریخته ای را به یاد می آورد, با آن درخت های چنار بزرگسال که ...
توسط
تومان