برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
خاطرات اسدالله علم
فاقد تصویر شاخص
درباره کتاب : یادداشت‌های علم کتابی است شامل یادداشت‌های اسدالله علم که دکتر علی نقی عالیخانی آنها را ویرایش کرده. یادداشت‌های علم اهمیت تاریخی دارد چون علم تنها کسی در حکومت پهلوی بوده که یادداشت‌های خود را به یادگار نهاده ...
توسط
تومان