برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
رضا براهنی
روزگار دوزخی آقای ایاز
درباره کتاب :  آن‌گاه صدای زوزه‌سان و موزون جماعتی از جماعت‌های سرزمین خویش را شنیدم که همچون صدای همسرایان قومی مصیبت‌بار و زوزه‌های سگان همسرا فریاد زدند: اول دستش را! اول دستش را! اول دستش را! و چون این گفته ...
توسط
تومان