برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

کتاب تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه نوشته ریچارد نلسون فرای

درباره کتاب :

در کتاب های تاریخ ایران سلسله تحقیقات گروه تاریخ ایران دانشگاه کمبریج، تاریخ سیاسی ایران، هنرهای ایرانی و تاثیر آنها بر تمدن جهان مورد توجه قرار گرفته است و بر جنبه‌های مذهبی، فلسفی، اقتصادی، علمی و هنری تمدن ایرانی و اوضاع جغرافیایی و بوم شناسی آن تأکید می شود. کتاب پیش رو جلد چهارم تاریخ ایران کمبریج می باشد که به فروپاشی ساسانیان تا به قدرت رسیدن سلجوقیان اختصاص دارد. فصل نخست این کتاب به موقعیت ایرانیان و اعراب در دوره‌های پیش از اسلام و ورود اسلام به ایران تا تشکیل دولت عباسی می پردازد. خلافت عباسیان در ایران، سلسله های طاهریان، صفاریان، سامانیان و دوره اول غزنوی و سلسله‌های کوچک شمال ایران و آل بویه مطالب فصول دوم تا هفتم را تشکیل می دهند. روند اسلامی شدن ایران، هنرهای تجسمی، سکه ‌شناسی و علوم دقیقه، علوم زیستی، فلسفه و جهان‌شناسی و تصوف، علوم دینی و ملل و نحل در فصول هشتم تا پانزدهم مورد توجه قرار گرفته اند. ناصرخسرو و اسماعیلیه ایران، ادبیات زردشتی پس از فتوح مسلمانان، ادبیات عربی در ایران، ظهور زبان فارسی نوین، رباعی در ادب فارسی و معرفی عمر خیام در فصول بعدی محور بحث قرار گرفته اند. ریچارد نلسون فرای این مجلد است که مقالاتی از عبدالحسین زرین‌کوب، مرتضی مطهری، باسورث، ویلفرد مادلونگ، اولگ گربر، ادوارد استوارت کندی، سیدحسین نصر، هانری کربن، ژیلبر لازار، بویل و کلود کاهن را گرد آورده است. این کتاب با ترجمه حسن انوشه در سال ۱۳۶۳ توسط موسسه انتشارات امیرکبیر روانه بازار گردید.


ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان