برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

کتاب عهد قاجار و سودای فرنگ نوشته عباس امانت

درباره کتاب : 

کتابی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دارید‭ ‬فرازها‭ ‬و‭ ‬فرودهایی‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬دوران‭ ‬قاجار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خواننده‭ ‬می‌نمایاند‭ ‬که‭ ‬یا‭ ‬ناشناخته‭ ‬مانده‌اند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬غالبا‭ ‬به‌درستی‭ ‬و‭ ‬منصفانه‭ ‬شناخته‭ ‬نشده‌اند. آنچه‭ ‬که‭ ‬اینجا‭ ‬بنیاد‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬برهان‭ ‬غالب‭ ‬است،‭ ‬چنان‌که‭ ‬از‭ ‬عنوان‭ ‬کتاب‭ ‬آشکار‭ ‬است،‭ ‬یکی‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬عهد‭ ‬قاجار‭ ‬نه‌تنها‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬دوره‭ ‬خطیری‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬ایران‭ ‬دارد،‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬قراردادی‭ ‬نانوشته‭ ‬می‌ماند‭ ‬که‭ ‬پیوند‭ ‬دربار‭ ‬و‭ ‬دیوان‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬رعیت‭ ‬را‭ ‬تدوین‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌کرد‭ ‬و‭ ‬کم‌وبیش‭ ‬حاکم‭ ‬و‭ ‬محکوم‭ ‬هردو‭ ‬بدان‭ ‬گردن‭ ‬می‌نهادند‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬سودای‭ ‬فرنگ‭‬،‭ ‬که‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬رابطه‭ ‬پیچیده‭ ‬پذیرش‭ ‬و‭ ‬نکوهش‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬تجدّد‭ ‬غربی‭ ‬دارد،‭ ‬چهره‌هایی‭ ‬چند‭ ‬از‭ ‬شناخت‭ ‬مردم‭ ‬این‭ ‬زمانه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تجدد‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬قرن‭ ‬سیزدهم‭ ‬هجری (برابر‭ ‬قرن‭ ‬نوزدهم‭ ‬میلادی) ‬وامی‌کاود‭.‬

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان