برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
نصرت الله مشکوتی
تاریخ نظامی ایران جنگهای دوران ماد و هخامنشی
درباره کتاب : تنظیم مطالب مستند و گردآوری منابع مسلم درباره سوابق تاریخی و اجتماعی قوم ماد و تحقیق در اوضاع اولیه این قبیله و محل و سکنی آنان تا حدود یک قرن پیش، خالی از مشکلات فراوان نبود. زیرا ...
توسط
تومان