برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید
مهدی سهیلی
خوشمزگیها مهدی سهیلی
درباره کتاب : مقدمه مولف:سالها بود که قصد داشتم قطعات بیشماری از لطایف شیرین و اشعار نمکین و شوخی های لطیف را که در اوراق پراکنده یادداشت کرده یا در گنجینه سینه ضبط کرده بودم، به صورت کتابی در دسترس ...
توسط
تومان