برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

کتاب ژنرال « بیطرف » عباس قره باغی

درباره کتاب: 

ارتش ایران در جریان برپایی حکومت اسلامی از نابسامانی اوضاع کشور تاثیر پذیرفت و به دلیل های گوناگون که در مجموعه حاضر نیز مطرح است سرانجام در روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ در اختیار آیت الله خمینی قرار گرفت. نقش مذهبی ها و دیگر مخالفان نظام پیشین و عناصر خودی و بیگانه، نارسایی های آن نظام، مساعدت شرایط زمانی و نظیر اینها، تاکنون موضوع بسیاری از بررسی ها برای پی بردن به چگونگی آن تسلیم بوده است. اگرچه واقعیت ماجرا به تدریج آشکار می شود ولی تفسیر و تعبیر برخی بازیگران اصلی همچو گردانندگان و موسسان حکومت اسلامی که به هیچ وجه فارغ از منظور و مقصود و توجیه و تبرئه نیست، هنوز افکار عمومی را هدف قرار می دهد.
نقش ارتشبد عباس قره باغی آخرین رئیس ستاد ارتش که چندی پیش در پاریس درگذشت، با ارائه طرح بی طرفی و در واقع خنثی سازی ارتش که به غلبه کامل و همه جانبه آشوب گران افراطی انجامید، همچنان موضوع بسیاری پرسشها و تامل هاست…
 

کلیدواژه : عباس قره باغی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان