برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

کتاب ح‍ق‍ای‍ق‍ی‌ از اص‍ل‌ و ن‍س‍ب‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ از آغ‍از ت‍ا اس‍لام‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ رض‍ائ‍ی‌

درباره کتاب : 

عبدالعظیم رضایی پژوهشگر تاریخ ایران باستان در کتاب حقایقی از اصل و نسب ایرانیان از آغاز تا اسلام کوشیده است تا ردپای تمدن و فرهنگ ایرانی را از گذشته‌های دور جست و جو کند و گذر تاریخی و فراز و فرود زندگی مردم ایران را تا اسلام نشان دهد. ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی خود،همواره رابط بین خاور و باختر و محل عبور مرور و سکونتگاه نژادها و ملل مختلف بوده است. دین نظام و برنامه ای است که خداوند برای هدایت و رستگاری انسان به پیامبر خویش وحی کرده است. ادیانی که در ایران باستان در ایران رواج داشته اند: بودایی، مانوی، مزدکی، صابصین که در این کتاب به تفضیل درباره آنها صحبت شده است.ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان