برای دانلود روی لینک دانلود راست کلیک کرده و ذخیره و یا بارگیری پیوند را بزنید

کتاب شاهنشاهی و تاریخ ایران نوشته خانبابا بیانی

درباره کتاب : 

هر قومی تاریخی نیست . به ملتی تاریخی می گویند که زندگیش را با کار و کوشش بگذراند ، مذهب داشته باشد، صاحب فرهنگ خوب ،سجایای برجسته و آداب و رسوم نیکو باشد ، زندگی اقتصادیش منظم باشد و در زندگی سیاسی و اجتماعی راه و روش معینی داشته باشد .

چنین قومی را می توان قوم تاریخی نامید وگرنه چه بسیار جماعت ها که از زمان قدیم وجود داشته اند مدتی اندک یا بسیار زندگی کرده اند ،سپس نابود شده اند . نه نامشان در تاریخ مانده است و نه کسی از آنها خبر دارد. نه ما انها را می شناسیم و نه میدانیم چگونه زندگی می کردند.
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

توسط
تومان